Regulamin

Regulamin turnieju

§ 1 Cel rozgrywek

1.     Wyłonienie zwycięzcy turnieju Lech Cup U-12.
2.     Promowanie piłki nożnej dzieci, wychowanie poprzez sport oraz kształtowanie zdrowego stylu życia.
3.     Kształtowanie postaw życzliwego szacunku wobec innych narodów poprzez rywalizację sportową dzieci z różnych krajów.

§ 2 Organizacja turnieju

1.     Rozgrywki prowadzi dyrektor turnieju wyznaczonego przez KKS Lech Poznań S.A.
2.     Miejscem rozgrywek jest hala sportowo-widowiskowa ARENA należąca do Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji.
3.     Termin rozgrywek: 9-10 grudnia 2017 r.
4.     Lech Cup U-12 rozgrywa się na podstawie międzynarodowych przepisów gry w piłkę nożną, zgodnie z niniejszym regulaminem oraz obowiązującymi postanowieniami dyrektora turnieju.
5.     W trakcie turnieju obsadę sędziowską stanowi czterech sędziów, w tym jeden Sędzia Główny wyznaczony przez dyrektora turnieju. Każdy mecz jest prowadzony przez dwóch sędziów.
6.     Czas trwania zawodów wynosi:
a.     1x 12 minut  w pierwszej, ligowej fazie turnieju,
b.     1x 15 minut w  fazie grupowej turnieju,
c.     2 x 10 minut z 2-minutową przerwą między połowami w fazie finałowej.
7.     Mecze rozgrywane są na boisku ze sztuczną nawierzchnią.
8.     Wymiary boiska: 40 x 20 m.
9.     Wymiary bramek: 5 x 2 m.
10.     Mecze rozgrywa się piłkami nr 4.

§ 3 Dopuszczenie do rozgrywek

1.      W rozgrywkach mogą brać udział wyłącznie zespoły składające się z chłopców urodzonych od 1 stycznia 2006 roku.
2.     Każdy z zawodników zobowiązany jest posiadać ważną legitymację szkolną ze zdjęciem lub paszport potwierdzający datę urodzenia zawodnika.
3.     Zawodnicy mogą przystąpić do rozgrywek tylko po podpisaniu zgody przez rodziców lub opiekunów na grę w turnieju, a także zgody na wykorzystanie wizerunków dzieci (zdjęcia, filmy) do celów promocyjnych. Podpisane dokumenty winien przedstawić trener w biurze zawodów przed rozpoczęciem rozgrywek.
4.     Zespół składa się z 10 zawodników i dwóch opiekunów, w tym trenera.
5.     Zawodnicy mogą grać wyłącznie w obuwiu sportowym. Obowiązuje zakaz gry w metalowych korkach. Wskazana jest gra w butach halowych o płaskiej podeszwie. Zawodnicy przez cały okres rozgrywek mają obowiązek występować z tymi samymi numerami na koszulkach.
6.     Liczba zawodników na boisku: 4+1 (czterech graczy w polu i bramkarz).
7.     W czasie spotkania obowiązują zmiany powrotne we właściwej strefie zmian.

§ 4 Harmonogram turnieju

1.     I faza: liga w systemie meczy każdy z każdym,
2.     II faza grupowa:
a.     Cztery najlepsze drużyny fazy ligowej awansują do Ligi Mistrzów (LM). Pozostałe zespoły z miejsc 5-8 grają w Lidze Europy (LE).
b.     W obu grupach (LM i LE) jest po 4 zespoły grających ze sobą wg schematu każdy z każdym.
c.     Punkty drużyn po I fazie grupowej będą dzielone przez dwa (w zaokrągleniu w górę) i będą stanowić początkowy dorobek punktowy drużyny w II fazie grupowej. Konto bramkowe drużyn jest zerowane. Klasyfikacje indywidualne zachowują ciągłość.
3.     Faza finałowa:
a.     Mecz o miejsce 9: Zespoły, które uplasowały się na 5 i 4 miejscu LE,
b.     Mecz o miejsce 7: Zespoły, które uplasowały się na 3 i 2 miejscu LE,
c.     Mecz o miejsce 5: Zespoły, które uplasowały się na 1 miejscu w LE i 5 miejscu LM,
d.     Mecz o miejsce 3: Zespoły, które uplasowały się na 4 i 3 miejscu LM,
e.     Finał: Zespoły, które uplasowały się na 2 i 1 miejscu LM.

§ 5 Kolejność miejsc w tabeli

1.     W fazach grupowych kolejność w tabeli ustala się według liczby zdobytych punktów.
2.     W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie drużyny, ostatecznie o zajętym miejscu w grupie decydują kolejno:
a.     Wynik bezpośredniego spotkania w aktualnej fazie grupowej,
b.     Korzystniejsza różnica bramek w aktualnej fazie grupowej,
c.     Większa liczba strzelonych bramek w aktualnej fazie grupowej,
d.     Mniejsza liczba straconych bramek w aktualnej fazie grupowej,
e.     Większa liczba strzelonych bramek w całym turnieju,
f.     Mniejsza liczba straconych bramek w całym turnieju,
g.     Rzuty karne pomiędzy zainteresowanymi zespołami.
3.     W przypadku, gdy więcej niż dwie drużyny mają taki sam dorobek punktowy, o kolejności decyduje mała tabela pomiędzy zainteresowanymi drużynami.
4.     W przypadku remisu w fazie finałowej rozstrzygają rzuty karne każda drużyna wykonuje 3 rzuty karne.

§ 6 Przepisy gry

1.      W trakcie trwania turnieju stosuje się przepisy gry w piłkę nożną.
2.     Obowiązują następujące wyjątki:
a.     Nie obowiązują przepisy dotyczące pozycji spalonej,
b.     Wszystkie rzuty wolne poza rzutem karnym są rzutami pośrednimi i muszą być wykonane w ciągu 5 sekund od momentu postawienia piłki na linii bądź gwizdka sędziego,
c.     Odległość muru od piłki przy stałych fragmentach gry wynosi 5 m,
d.     Rzut karny wykonuje się z odległości 9 m od środka linii bramkowej,
e.     Podczas autów piłka wprowadzana jest nogą, w ciągu 5 sekund od momentu ustawienia piłki na linii i tylko po podłożu,
f.     Jeżeli piłka przekroczy linię końcową boiska, zawodnik (bramkarz) ma 5 sekund na wznowienie gry od momentu ustawienia piłki na podłożu (jeżeli wprowadza piłkę nogą) albo 5 sekund od momentu złapania piłki (jeżeli wprowadza piłkę ręką). W obu przypadkach wprowadzana piłka nie może przekroczyć połowy boiska bez dotknięcia piłki przez któregoś z zawodników będących na połowie drużyny wznawiającej grę,
g.     Jeżeli bramkarz chwyci piłkę w polu karnym do rąk lub przyjmie piłkę nogą (lub bez przyjęcia), może zagrać piłkę dowolnie bez ograniczeń (tzn. piłka może być zagrana bezpośrednio na połowę przeciwnika). Nie może jednak przetrzymywać piłki w rękach dłużej niż 5 sekund.
h.     Za złe wprowadzenie piłki z autu bramkowego przyznaje się drużynie przeciwnej rzut wolny, wykonywany z linii środkowej boiska.

§ 7 Kary

1.     Niezależnie od kar przewidzianych w obowiązujących przepisach gry w piłkę nożną stosuje się następujące kary dyscyplinarne:
a.     Czasowe wykluczenie zawodnika z gry na 2 lub 5 minut w zależności od stopnia przewinienia. W przypadku straty bramki przez zespół grający w osłabieniu 2-minutowa kara dyscyplinarna ulega anulowaniu i można wprowadzić do gry ukaranego zawodnika. 5-minutowej kara dyscyplinarna nie ulega anulowaniu. Dopiero po upływie 5 minut można wprowadzić ukaranego zawodnika na boisko.
b.     Czerwona kartka powoduje wykluczenie zawodnika z całego meczu. Zespół gra w osłabieniu przez 5 minut bez względu na ilość straconych bramek. Po upływie 5 minut można wprowadzić do gry zawodnika innego niż ukarany czerwoną kartką.
c.     Czerwona kartka jest równoznaczna z zakazem gry ukaranego zawodnika w następnym meczu. W przypadku rażąco niesportowego zachowania dyrektor turnieju może na wniosek Sędziego Głównego zadecydować o wykluczeniu zawodnika z dalszych rozgrywek.
2.     Drużyna nieprzestrzegająca postanowień niniejszego regulaminu zostanie wykluczona z rozgrywek na podstawie decyzji dyrektora turnieju. W takim przypadku spotkania rozegrane przez wykluczoną drużynę zostaną automatycznie zweryfikowane stosunkiem bramek 3:0 na korzyść drużyny przeciwnej. Powodem dyskwalifikacji drużyny może być również rażąco niesportowe zachowanie zawodnika, trenera lub innej osoby towarzyszącej drużynie.
3. Wszelkie zastrzeżenia i protesty rozpatrywane będą w trakcie rozgrywek przez dyrektora turnieju po konsultacji z Sędzią Głównym.

§ 8 Przepisy końcowe

1. We wszystkich sprawach dotyczących rozgrywek LECH CUP U-12, a nie objętych przepisami niniejszego regulaminu, decyzje podejmuje dyrektor turnieju.
2. Przystąpienie zespołu do turnieju jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

Kierownik Projektu
Hubert Nowacki